Välkommen till vår webbsida

Konstgrafiska föreningen bildades år 1999. 

Syftet med föreningen är att driva en grafisk verkstad i Åmål och ge konstnärer och andra grafikintresserade en väl fungerande arbetsplats. 

 Syftet med föreningen är också  att  samarbeta med  insitiutioner och att fungera som ett nätverk mellan andra grafiska verkstäder och grafikintresserade utövare lokalt,regionalt och internationellt.

Föreningen Konstgrafiska Verkstaden Dalsland är också en mötesplats mellan allmänhet och konstutövare  och verkar för möjligheten till fortbildning inom grafiska tekniker.

 

 https://www.facebook.com/KonstgrafiskaVerkstadenIDalsland