Medlemmar

Föreningen har idag 15 aktiva medlemmar

Idag arbetar de flesta av oss med, etsning, fotopolymer, torrnål, collografi och linoleum/träsnitt. Många av medlemmarna är utövande konstnärer som både är aktiva inom regionens konstliv och internationellt.