Välkommen till vår webbsida

Föreningen Konstgrafiska Verkstaden Dalsland bildades år 1999

Syftet med föreningen är att driva en grafisk verkstad i Åmål och ge konstnärer och andra grafikintresserade en väl fungerande arbetsplats. 

 Syftet med föreningen är också  att  samarbeta med  insitiutioner och att fungera som ett nätverk mellan andra grafiska verkstäder och grafikintresserade utövare lokalt,regionalt och internationellt.

Föreningen Konstgrafiska Verkstaden Dalsland är också en mötesplats mellan allmänhet och konstutövare  och verkar för möjligheten till fortbildning inom grafiska tekniker.

 

Intresserad av ett medlemskap i Föreningen  Konstgrafiska Verkstaden Dalsland

Vi erbjuder en allmän introduktionskurs i olika grafiske tekniker för dig som är intresserade av att bli medlem.

För mer information kontakta ordförande Josefin Sterner 

E-post josefinsterner@live.se 

Tel. 072-2433882

 

 https://www.facebook.com/KonstgrafiskaVerkstadenIDalsland