Medlemsvillkor

Vill Du bli medlem i Föreningen Konstgrafiska Verkstan i Åmål?

  • Ta kontakt med vår ordförande josefinsterner@live.se
  • Läs igenom föreningens stadgar om vilka villkor och regler som gäller för att bli medlem, se stadgarna http://www.konstgrafiskaverkstaden.se/83440912
  • Du ska kunna visa upp erforderliga grafiska kunskaper genom att skicka in minst tre arbetsprover till styrelsen och skriva en kort presentation av Dig själv
  • Om Du inte har de kunskaper som krävs för att bli medlem kan Du gå en introduktionskurs där Du lär Dig grafiska tekniker och hur Du ska hantera utrustningen i grafikverkstan, se utrustning http://www.konstgrafiskaverkstaden.se/83440921.

Du får därefter besked om Du blivit antagen som medlem och betalar därefter in medlemsavgiften.

Som medlem i Föreningen Konstgrafiska Verkstan i Åmål får Du 

  • Tillgång till utrustningen i verkstan
  • Egen nyckel till lokalen
  • Delta i gemensamma utställningar
  • Delta i workshops
  • Vara med på olika aktiviteter som föreningen håller
  • Få Din presentation på vår hemsida