Kalendarium

Kallelsen skickas ut till föreningens medlemmar 14 dagar innan årsmötet via e-post.

ÅRSMÖTE - 19/2-2020

Kallelse till årsmöte Konstgrafiska verkstaden i Dalsland 

Plats: Gamla Bryggeriet Strandgatan 5 Åmål
Datum: 19/2-2020
Tid: kl. 17.00

 

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av person att justera protokollet

6. Godkännande av dagordningen

7. Kallelsen godkänns

8. Verksamhetsberättelsen för 2019

9. Ekonomisk Redovisning för 2019

10. Revisionsberättelsen för 2019

11. Fastställande av medlemsavgift är 150 kronor i månaden,
      100
kronor för personer som fyllt 80.

12. Val av föreningens :

 • Styrelse för 2020
 • Ordförande, väljs på ett år
 • Valberedning
 • Revisorer

13. Övrigt

 • Utställningar
 • Öppet hus/aktiviteter
 • Utflykt
 • Workshops
 • Investeringar
 • Lotteri
 • Andra förslag/Ideér

14. Mötet avslutas


 

1-2020 Medlemsmöte

Kallelse medlemsmöte Konstgrafiska Verkstaden

Datum: 8/1/2020

Tid: kl. 17.00 

Plats: Gamla Bryggeriet Strandgatan 5 Åmål

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av se mötes sekreterare

4. Val av justerare

5. Ekonomisk rapport

6. Information gällande föreningsbidrag Åmåls kommun

7. Planering inför utställningar

8. Workshops inför våren

9. Investeringar 2020

10. Utåtriktad verksamhet

11. Ideér kring kommande event/utflykter

12. Uppdatera hemsidan affischer inför utställningar, lägg till nytillkomna medlemmar

13. Datum till årsmöte 2020 förslag 5/2, 11/2, 19/2

14. Övrigt

15. Mötet avslutas


 

10-2019 Medlemsmöte

Medlemsmöte/lotteridragning konstgrafiska verkstaden

Datum: 31/10

Tid: kl. 17:00

Plats: Gamla Bryggeriet, Strandgatan 5 Åmål

Dagordning:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av justerare 

5. Dagordningen godkänns 

6. Ekonomirapport 

7. Inköpt material, Marianne Westerberg redovisar ordern  

8. Redovisning av respektive uppdrag som beslutades i förra medlemsmötet 2/10

 • Marianne Wenneberg redovisning av collografi Workshop föreslag på datum
 • Carina Svärd uppdatering av hemsidan, ta bort lägg till medlemmar, aktiviteter, utställning och workshop. Vore bra att lägga upp de aktiviteter som är planerade till hösten på hemsidan/ facebook.
 • Rapportering om svar från skaraborgs konstgrafiska verkstad gällande fabrikat på ljusskåp. 
 • Förslag på datum och start för eventuella tryck träffar som styrelsen föreslog vid förra medlemsmötet
 • Josefin återkommer med svar från Rebecka - kultursamordnare och Lars för en uppföljning av en digital workshop, detta sker via mail eller vid nästa satta möte.

9. Affisch idéer till kommande utställningar

10. Förslag på nästa medlemsmöte 

11. Övrigt


 

05/2019 Medlemsmöte

Kallelse medlemsmöte Föreningen Konstgrafiska Verkstaden i Dalsland  

Plats: Gamla Bryggeriet Strandgatan 5 Åmål 

Datum: 15-05-2019 

Tid: 18:00

Dagordning: 

 1. Mötet öppnas

 2. Val av mötesordförande

 3. Val av mötessekreterare

 4. Val av justeringsperson

 5. Dagodningen godkänns

 6. Se över den nyinköpta utrustningen

 7. föreslagen preliminärt bokad utflykt/studiebesök/miniworkshop/miniföresäsning/genomgång av digital utrustning till Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad 8 eller 15 juni 2019

 8. Förslag på nytt datum för en digital wotkshop

 9. Utvärdering av utställingar/öppethus

 10. Uppdatera kalendarium för höstens aktiviteter/möten att presentera för medlemmarna/sätta ut på hemsidan.

 11. Föreslå att lägga till i stadgarna vilken tidsram medlemmar kan lämna föreningen (till årsmötet 2020 )

 12. Justerade protokoll för 2018-19 som sitter i protokollpärmen i verkstaden. (inför redovisning till vg-regionen)

 13. Diskutera kring bättre planering framöver

 14. Intresse/ekonomiska möjligheter för föreningens medlemmar att hyra Grafiska Sällskapets lokaler för sommarutställning

 15. Övrigt 


 

2/2019 ÅRSMÖTE

Kallelse årsmöte Föreningen Konstgrafiska Verkstaden i Dalsland

Plats: Gamla Bryggeriet Strandgatan 5 Åmål  

Datum: 19/2/2019

Tid: 17:00 

Dagordning:

 1. Mötet öppnas

 2. Upprättande av röstlängd

 3. Val av ordförande

 4. Val av mötessekreterare

 5. Val av justeringsmän och rösträknare

 6. Dagordningens godkännande

 7. Kallelsens godkännande

 8. Fullmakter

 9. Verksamhetsberättelsen för 2018

 10. Den ekonomiska redovisningen för 2018

 11. Revisionsberättelsen för 2018

 12. Val av föreningens styrelse för 2019

       •  Ordförande, väljs på ett år

       •  Ledamöter

       •  Revisorer

 1. Budget för 2019

 2. Medlemsavgift för 2019 (rösta om sänkt medlemsavgift till 175:-/månad. 100:-/mån för 70+)

 3. Fortsatta satsningar/investeringar 2019

 4. Utställningar Galleri 3 Vänersborg samt jubeleums utställning i Åmåls konsthall, besluta om vilka som ska ansvara för hängning av tavlor

 5. Övrigt

       •  Utflyktsmål i maj, bestäm datum

       •  Presentera och besluta om workshops under 2019

       •  Program för aktiviteter under jubileums utställningen i Åmål

 1. Mötet avslutas

Utställningsdatum 2019

Åmåls Konsthall   9 - 30 mars

Galleri 3 Vänersborg   2 - 17 mars