Kalendarium 2018

Datum inför kommande Styrelsemöte och medlemsmöte samt information om vad som ska diskuteras. 

 


 

 

Kallelse årsmöte Föreningen Konstgrafiska Verkstaden Dalsland

 

19/2 2018 Gamla Bryggeriet Strandgatan 5 Åmål

 

 

 

1. Mötets öppnande.
 
2. Upprättande av röstlängd.
 
3. Val av ordförande
 
4. Val av mötessekreterare
 
5. Val av justeringsmän och rösträknare
 
6. Dagordningens godkännande
 
7. Kallelsens godkännande
 
8. Fullmakter
 
9. Verksamhetsberättelsen för 2017
 
10. Den ekonomiska redovisningen för 2017, samt beslut vinstfördelning
 
11. Revisionsberättelsen för 2017
 
12. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 
13. Val av föreningens styrelse för 2018
• Ordförande, väljs på ett år
• ledamöter,
• revisorer​ 
• Representant VG regionen
 
14. Val av valberedning för 2019
 
15. Verksamhetsplan för 2018
 
16. Budget för 2018
 
17. Medlemsavgift för 2019
 
18. Inkomna motioner
 
19. Övriga frågor
 
 
20. Mötets avslutande

 

 


 

 

 

22/1 - 2018 Är det medlemsmöte i Gammla Bryggeriet klockan 17:00

 

 

 

 Att ta upp är följande:

 

1. Värmepump/Investeringar.

 

2. Budget.

 

3. Utställning Vänersborg.

 

4. Datorutrustning.

 

5. Övrigt.