Kalendarium 2019

 

Kalendarium

  

Kallelse årsmöte Föreningen Konstgrafiska Verkstaden i Dalsland 

 

Plats: Gamla Bryggeriet Strandgatan 5 Åmål  

Datum: 19/2/2019

Tid: 17:00

 

Dagordning:

 1. Mötet öppnas

 2. Upprättande av röstlängd

 3. Val av ordförande

 4. Val av mötessekreterare

 5. Val av justeringsmän och rösträknare

 6. Dagordningens godkännande

 7. Kallelsens godkännande

 8. Fullmakter

 9. Verksamhetsberättelsen för 2018

 10. Den ekonomiska redovisningen för 2018

 11. Revisionsberättelsen för 2018

 12. Val av föreningens styrelse för 2019

       •  Ordförande, väljs på ett år

       •  Ledamöter

       •  Revisorer

 1. Budget för 2019

 2. Medlemsavgift för 2019 (rösta om sänkt medlemsavgift till 175:-/månad. 100:-/mån för 70+)

 3. Fortsatta satsningar/investeringar 2019

 4. Utställningar Galleri 3 Vänersborg samt jubeleums utställning i Åmåls konsthall, besluta om vilka som ska ansvara för hängning av tavlor

 5. Övrigt

       •  Utflyktsmål i maj, bestäm datum

       •  Presentera och besluta om workshops under 2019

       •  Program för aktiviteter under jubileums utställningen i Åmål

 1. Mötet avslutas

 

 


 

Årsmöte 19/2/2019
 
Kallelsen skickas ut till föreningens medlemmar 14 dagar innan årsmötet.
 
 
Utställningsdatum 2019

Åmåls Konsthall   9 - 30 mars

Galleri 3 Vänersborg   2 - 17 mars