Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är 150 kr / månad och kan betalas

  • månadsvis
  • kvartalsvis
  • halvårsvis eller
  • årsvis

till föreningens bankgiro 344-0484 

Introduktionskurs debiteras med 200 - 500 kr beroende på behov.

Uttaget material (papper, plåtar mm) förtecknas i en materialpärm
och betalas senast vid årets slut.

För löpande överföringar av t. ex. medlemsavgiften kan även
föreningens konto i Länsförsäkringar Bank användas.