Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är 150 kr / månad och kan betalas månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis.

Introduktionskurs 200-500 kr beroende på behov

Uttaget material (papper, plåtar mm) förtecknas i en materialpärm och betalas senast vid årets slut.

Inbetalningar sker till föreningens bankgiro 344-0484.  För löpande överföringar av t ex  medlemsavgiften kan även föreningens konto i  Länsförsäkringar Bank användas.