Kalendarium

Kallelsen skickas ut till föreningens medlemmar 14 dagar innan årsmötet via e-post.

ÅRSMÖTE – 19/2-2020
Kallelse till årsmöte Konstgrafiska verkstaden i Dalsland

Plats: Gamla Bryggeriet Strandgatan 5 Åmål
Datum: 19/2-2020
Tid: kl. 17.00

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av person att justera protokollet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Kallelsen godkänns
 8. Verksamhetsberättelsen för 2019
 9. Ekonomisk Redovisning för 2019
 10. Revisionsberättelsen för 2019
 11. Fastställande av medlemsavgift är 150 kronor i månaden,
  100 kronor för personer som fyllt 80.
 12. Val av föreningens :

Styrelse för 2020
Ordförande, väljs på ett år
Valberedning
Revisorer

 1. Övrigt

Utställningar
Öppet hus/aktiviteter
Utflykt
Workshops
Investeringar
Lotteri
Andra förslag/Ideér

 1. Mötet avslutas

1-2020 Medlemsmöte
Kallelse medlemsmöte Konstgrafiska Verkstaden

Datum: 8/1/2020

Tid: kl. 17.00

Plats: Gamla Bryggeriet Strandgatan 5 Åmål

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av se mötes sekreterare
 4. Val av justerare
 5. Ekonomisk rapport
 6. Information gällande föreningsbidrag Åmåls kommun
 7. Planering inför utställningar
 8. Workshops inför våren
 9. Investeringar 2020
 10. Utåtriktad verksamhet
 11. Ideér kring kommande event/utflykter
 12. Uppdatera hemsidan affischer inför utställningar, lägg till nytillkomna medlemmar
 13. Datum till årsmöte 2020 förslag 5/2, 11/2, 19/2
 14. Övrigt
 15. Mötet avslutas

10-2019 Medlemsmöte
Medlemsmöte/lotteridragning konstgrafiska verkstaden

Datum: 31/10

Tid: kl. 17:00

Plats: Gamla Bryggeriet, Strandgatan 5 Åmål

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justerare
 5. Dagordningen godkänns
 6. Ekonomirapport
 7. Inköpt material, Marianne Westerberg redovisar ordern
 8. Redovisning av respektive uppdrag som beslutades i förra medlemsmötet 2/10

Marianne Wenneberg redovisning av collografi Workshop föreslag på datum
Carina Svärd uppdatering av hemsidan, ta bort lägg till medlemmar, aktiviteter, utställning och workshop. Vore bra att lägga upp de aktiviteter som är planerade till hösten på hemsidan/ facebook.
Rapportering om svar från skaraborgs konstgrafiska verkstad gällande fabrikat på ljusskåp.
Förslag på datum och start för eventuella tryck träffar som styrelsen föreslog vid förra medlemsmötet
Josefin återkommer med svar från Rebecka – kultursamordnare och Lars för en uppföljning av en digital workshop, detta sker via mail eller vid nästa satta möte.

 1. Affisch idéer till kommande utställningar
 2. Förslag på nästa medlemsmöte
 3. Övrigt

05/2019 Medlemsmöte
Kallelse medlemsmöte Föreningen Konstgrafiska Verkstaden i Dalsland

Plats: Gamla Bryggeriet Strandgatan 5 Åmål

Datum: 15-05-2019

Tid: 18:00

Dagordning:

Mötet öppnas

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av justeringsperson

Dagodningen godkänns

Se över den nyinköpta utrustningen

föreslagen preliminärt bokad utflykt/studiebesök/miniworkshop/miniföresäsning/genomgång av digital utrustning till Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad 8 eller 15 juni 2019

Förslag på nytt datum för en digital wotkshop

Utvärdering av utställingar/öppethus

Uppdatera kalendarium för höstens aktiviteter/möten att presentera för medlemmarna/sätta ut på hemsidan.

Föreslå att lägga till i stadgarna vilken tidsram medlemmar kan lämna föreningen (till årsmötet 2020 )

Justerade protokoll för 2018-19 som sitter i protokollpärmen i verkstaden. (inför redovisning till vg-regionen)

Diskutera kring bättre planering framöver

Intresse/ekonomiska möjligheter för föreningens medlemmar att hyra Grafiska Sällskapets lokaler för sommarutställning

Övrigt

2/2019 ÅRSMÖTE
Kallelse årsmöte Föreningen Konstgrafiska Verkstaden i Dalsland

Plats: Gamla Bryggeriet Strandgatan 5 Åmål

Datum: 19/2/2019

Tid: 17:00

Dagordning:

Mötet öppnas

Upprättande av röstlängd

Val av ordförande

Val av mötessekreterare

Val av justeringsmän och rösträknare

Dagordningens godkännande

Kallelsens godkännande

Fullmakter

Verksamhetsberättelsen för 2018

Den ekonomiska redovisningen för 2018

Revisionsberättelsen för 2018

Val av föreningens styrelse för 2019

  • Ordförande, väljs på ett år

  • Ledamöter

  • Revisorer

Budget för 2019

Medlemsavgift för 2019 (rösta om sänkt medlemsavgift till 175:-/månad. 100:-/mån för 70+)

Fortsatta satsningar/investeringar 2019

Utställningar Galleri 3 Vänersborg samt jubeleums utställning i Åmåls konsthall, besluta om vilka som ska ansvara för hängning av tavlor

Övrigt

  • Utflyktsmål i maj, bestäm datum

  • Presentera och besluta om workshops under 2019

  • Program för aktiviteter under jubileums utställningen i Åmål

Mötet avslutas

Utställningsdatum 2019
Åmåls Konsthall 9 – 30 mars

Galleri 3 Vänersborg 2 – 17 mars