Medlemmar

Foto: © Tanja Mueller

Föreningen har idag 19 aktiva medlemmar.

Idag arbetar de flesta av oss med:
etsning
fotopolymer
torrnål
collografi
linoleum/träsnitt


Många av medlemmarna är utövande konstnärer
som både är aktiva inom regionens konstliv
och internationellt.

Medlemmar A – Ö

Habib Alraii
Gunilla Almstedt
Marita Arvidsson
Gunvor Axelsson
Pia Bruto
Hjördis Clemens
Lisbeth Fürdell
Kajsa Hasselhorn
Mattias Idunger
Lena Irvall
Kurt Johansson
Mimmi Käller
Lilian Melitshenko
Tanja Mueller
Vivi Pettersson
Josefin Sterner
Carina Svärd
Marianne Wenneberg
Marianne Westerberg Edgren