Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är 150 kr / månad och kan betalas

månadsvis
kvartalsvis
halvårsvis eller
årsvis
till föreningens bankgiro 344-0484

Introduktionskurs debiteras med 200 – 500 kr beroende på behov.

Uttaget material (papper, plåtar mm) förtecknas i en materialpärm
och betalas senast vid årets slut.

För löpande överföringar av t. ex. medlemsavgiften kan även
föreningens konto i Länsfö