Verkstaden

Föreningens lokaler ligger i gamla bryggeriet i Åmål med adress Strandgatan 5. Här finns utrustning för olika grafiska tekniker. såväl digitala som traditionella.

Verkstaden är utrustad med tre grafikpressar; för högtryck och djuptryck. Det finns rum för att etsa kopparplåtar samt göra aquatint. Vi har även ett ljusrum för att framställa fotobaserad teknik såsom riston och fotopolymer. Vi har även dator för digital bildhantering med Photoshop Elements och A3-skrivare för kvalitetsutskrifter.

Föreningen tillhandahåller plåtar och papper av olika kvalitet som medlemmarna kan köpa till självkostnadspris.